Karaciğer Kireçlenmesi Nedenleri, Semptomları ve Tedavisi

Toplum arasında karaciğer kireçlenmesi olarak bilinen, tıbbı ismi ise karaciğer kalsifikasyonu olan hastalık en genel ifadeyle; dişlerin ve kemiklerin yapısını kuvvetlendiren kalsiyum ve magnezyum minerallerinin, karaciğerde yer tutması durumudur.

Genel Hatlarıyla Karaciğer Kireçlenmesi

 Toplum arasında karaciğer kireçlenmesi olarak bilinen, tıbbı ismi ise karaciğer kalsifikasyonu olan hastalık en genel ifadeyle; dişlerin ve kemiklerin yapısını kuvvetlendiren kalsiyum mineralinin, karaciğerde yer tutması durumudur.

Karaciğer kalsifikasyonu ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; yaş faktörü ile doğru orantılı olduğudur. Buna ek olarak, distrofik ve metastatik olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilmelidir. İki ayrı türü bulunan karaciğer kalsifikasyonunda türlü şu şekilde detaylandırmak mümkündür:

 1. Distrofik Kalsifikasyon: Karaciğer yapısında mineraller etkisinde kemikleşme, kemikleşme nedeni olarak da hasar meydana gelmesi durumudur. Bu tür kalsifikasyonlarda, hasarlı bölgede de yoğun miktarda mineral birikimi görülür.
 2. Metastatik Kalsifikasyon: Kalsiyum mineralinin kan içerisindeki yoğunluğunun artması neticesinde kalsiyum vücutta birçok farklı dokuda çökme meydana getirir. Kandaki artışa bağlı olarak çökme olan bölgeler; karaciğer, böbrek ve mide dokuları şeklinde sıralanabilir.

Kalsifikasyonun yani çökme durumunun karaciğerde hangi noktada oluştuğu ve hasar boyutu, teşhis ve dolayısıyla tedavi açısından büyük bir önem taşır. Hastalık deyim yerindeyse sinsi bir şekilde yayılabileceği gibi bir anda baş gösteren semptomları ile kendini belli de edebilir. Bu durum bireyin fizyolojik yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Karaciğer Kireçlenmesinin Başlıca Nedenleri ve Belirtileri

Karaciğer kireçlenmesinde aktif olarak rol alabilecek birçok faktör mevcuttur. Bu faktörlerin tümünün ortak noktası ise; patolojik temelli olmalarından gelir. Belirtilen faktörleri sıralamak ve detaylandırmak konunun anlaşılırlığı açısından faydalı olacaktır:

 1. Kist Hidatik: İstatistiksel veriler ışığında bakıldığında karaciğerde kalsifikayon yapan nedenlerin başında kist hidatik gelir. İnek, koyun gibi ara konakların, ekinokok yumurtalarını ağız yolu ile almaları sonucu çeşitli organlarında hidatik yapıdaki kistler oluşur. Bireyler bu kistleri genellikle, köpekler ile temastan ya da tükettikleri sebze, meyvelerden alırlar. Kistler yetişkin bireylerde % 99 karaciğere tutunurken, ergen-çocuk yaştaki bireylerde ise büyük çoğunlukla akciğere tutunur.
 2. Lezyonlar: En basit ifadeyle lezyonlar; dokuda yer edinen zaman zaman zararlı zaman zaman zararsız olan tümörler olarak ifade edilebilir. Karaciğere yerleşen lezyonlar, organın normalin dışında büyümesine ve bu nedenle yapısında anormal değişiklikler meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu durum da zincirleme bir reaksiyona sebep olarak karaciğerde kireçlenme meydana getirir.
 3. Enfeksiyonlar
 4. İlaçlar

Hastalığı tetikleyen faktörler görünüşte üç ana neden üzerinden toplanıyor olsa da alt sınıfları ile beraber değerlendirdiğinde ortaya hayli geniş bir yelpaze çıkar. Bu durum da elbette hastalığın tedavi aşamasında hekimlerin elini zorlaştıran bir durumdur.

Bu aşamada hastalığın belirtilerinin de oldukça çeşitli olduğunu belirtmek gerekir. Karaciğerde kireçlenme belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Fibroz zarının uzamasından kaynaklı olarak bireyin karaciğer bölgesinde meydana gelen ağrı.
 2. Karın boşluğundan sıvı birikime bağlı olarak ortaya çıkan bulantı, kusma ve iştahsızlık durumu.
 3. Kısa bir süre içerisinde anormal derecede kilo kaybı olması.
 4. Boşaltım faaliyetlerinin dengesizleşmesi.
 5. Halsizlik, uyku hali ve dikkat bozuklukları.

Görüldüğü üzere hastalığın belirtileri oldukça çeşitlidir ve başta hepatit olmak üzere diğer birçok rahatsızlık ile karıştırılmaya müsaittir.

Karaciğer Kireçlenmesinde Tedavi

Hastalığın tedavisinde odak noktayı; bu hastalığı meydana getiren alt nedenleri ortadan kaldırılması olarak ifade etmek gerekir. Kalsiyum minerallerinin cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi önerilmez, çünkü; hastalığın kök nedenini etkilemez ve sağlıklı dokularda da hasar meydana getirebilir.

Hastalığın tedavisinde kilit noktalardan bir diğeri ise; bireyin yaşam ve beslenme tarzında yapacağı değişiklikler oluşturur. Kireçlenme problemi ile karşı karşıya olan bireylerin buğday, yulaf ezmesi, haşlanmış ve taze gıdalar tüketmesi gerekir. Buna ek olarak vücuttaki toksin miktarının azaltılması amacıyla da günlük tüketilen su miktarı arttırılmalıdır.

Kalsifikasyonu meydana getiren nedenler iyi huyluysa basit birkaç yöntem ile bireyin hastalıktan kurtulması mümkün olacaktır. Fakat kötü huylu nedenlerin ortaya çıkarttığı hastalıkta tedavi için istikrarlı bir program gerekir. Bu program içerisinde ilaç tedavileri ve bir önceki paragrafta belirtildiği gibi bireyin kendi özelinde yapacağı düzenlemeler yer alır. 

İlaç tedavilerinin temelinde de belirtildiği gibi hastalığı ortaya çıkartan faktörlerin yok edilmesi vardır. Fakat burada yanlış belirlenen ilaç kullanımının hastalığı tedavi etmeyip daha da ilerlemesine sebep olabileceğini ayrıca belirtmek gerekir.

 

Kaynaklar


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Yorum ekle