Topuk Dikeni İçin Buz Tedavisi Nasıl Edilir?

Öncelikli olarak bireye bir hayli acı verici etkiye sahip olan topuk dikeni hastalığında, buz tedavisinin ana tedavi yöntemlerine yardımcı olacak şekilde kullanıldığını yani asli bir tedavi şekli olmadığını belirtmek gerekir.

Buz Tedavisinin Topuk Dikenine Etkisi

Öncelikli olarak bireye bir hayli acı verici etkiye sahip olan topuk dikeni hastalığında, buz tedavisinin ana tedavi yöntemlerine yardımcı olacak şekilde kullanıldığını yani asli bir tedavi şekli olmadığını belirtmek gerekir.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda topuk dikeni probleminin çözümünde, buz tedavisinin tamamlayıcı bir teknik olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.

Ağrının yaşandığı bölgeye uygulanan buz tedavisi hastalığın çözümünü tam manasıyla sağlamasa da ağrılar üzerinde bir baskı oluşturarak bireyin yaşadığı acı hissini hafifletici bir etki yapar. Topuk dikeni kaynaklı ağrı yaşayan bireylerin istisnasız tümü, hazırladıkları soğuk presi ağrılı bölgeye uygulayabilir.

Genel bir ifadeyle; topuk dikeninde kullanılan tedavi yöntemleriyle, buz tedavisini ilintilendirerek açıklamak konunun anlaşılırlığı açısından faydalı olacaktır.

Enjeksiyon Yönteminde Buz Tedavisi

Topuk dikeni hastalığının çözüme kavuşturulması noktasında en çok tercih edilen ve başarı yüzdesi bir hayli yüksek olan yöntem; enjeksiyon yöntemidir. Bireyin fizyolojik yapısına ve hekimin tercihine göre kortizon yahut PRP enjeksiyon kullanılabilir. Enjeksiyon tedavisinde ana hedef; ayak tabanını meydana getiren ve ayağın kubbeli şeklini destekleyen plantar fasyanın kuvvetlendirilmesidir. 

Enjeksiyon tedavisi seanslar halinde uygulanır ve bölgeye uygulanan solüsyonlar bölgedeki savunma mekanizmalarını harekete geçirerek tedavi sürecini başlatır. Tam bu noktada enjeksiyon tedavisine buz tedavisi de eklenerek iyileşme süreci hızlandırılır ve tedavi başarı yüzdesi arttırılabilir.

Görüldüğü gibi topuk dikeni buz tedavisi, ana tedavi yöntemlerine yardımcı niteliktedir. Her seanstan sonra, doktor kontrolü şartı olmadan birey, ağrının meydana geldiği bölgeye masaj eşliğinde bu tedavi yöntemini uygulayabilir.

Tedavinin hazırlanış aşaması da uygulanış aşaması da oldukça basittir. Hijyen kurallarına uygun bir koruyucuya konulan buz küpleri ağrılı noktaya 15′ er dakikalık periyotlarla uygulanır. Bölgeye tedavi uygulanması esnasında belirli aralıklarla masaj da yapılıyor olması ağrıları büyük ölçüde hafifletir.

Uygulanan bu yardımcı tedavinin yoğunluğuyla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Diğer bir ifadeyle birey, ağrısını minimuma indirene kadar bu tedavilerden faydalanabilir.

Buz Tedavisi

Topuk dikeninin başlangıç aşamasında olduğu ve tam anlamıyla bölgeye yayılmadığı bireylerde yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulanması hastalığın hafiflemesinde ve daha sonrasında uygulanacak olan tedavi yönteminin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar. Elbette bunu tek başına başarması mümkün değildir ve bu durum için yanal faktörlere de ihtiyaç vardır. Bu yanal faktörlerin başında bireyin yaşam tarzında ufak değişikler yapması gelir. Bu değişiklikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. Ayakların doğrudan zeminle temas etmemesi.
  2. Yumuşak tabanlı terlik ve ayakkabı kullanımı.
  3. Bölgede zayıflayan bağların kuvvetlendirilmesi için protein ve vitamin yönünden zengin besinlerin tüketilmesi.

Görüldüğü üzere yapılacak oldukça basit düzenlemelerle hastalığın tedavisinde önemli ölçüde yol katedilmesi mümkündür. Alınan önleyici tedbirlere ek olarak ağrılı bölgeye uygulanan buz tedavisiyle hastalığın getirdiği ağrı hissinde oldukça büyük bir azalma gözlenir.

Burada değinilmesi gereken faktörlerden birisi de buz tedavisinin ne zaman uygulanması gerektiğidir. Otoriteler tarafından kabul gören genel görüş; tedavinin en müsait zamanda yani uykuya dalmadan birkaç saat önce uygulanmasıdır. Bireyin tedaviyi 10-15 dakikalık periyotlarla uygulayacağı göz önünde bulundurulsa bir saatlik süre tedavinin başarı yüzdesinin arttırılması açısından yeterli olacaktır.

Yararları, hazırlanış ve uygulama kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda buz tedavisi topuk dikeni hastaları için deyim yerindeyse bir cankurtaran görevi görür. Elbette yardımcı nitelikte olan bu tedavinin de etkilerini arttıran faktörler mevcuttur. Bu faktörlerin başında; buz tedavisi uygulandıktan sonra bölgeye baskı yapılmaması yani topuğun üstüne basılmaması gelir.

Kaynaklar


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Yorum ekle